CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

ĐÁNH GIÁ VÀ
XÁC MINH

QUẢN LÝ
HÓA CHẤT

GRS/RCS &
TC

ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO
NĂNG LỰC

THỬ NGHIỆM
HÓA HỌC VÀ
VẬT LÝ

GIẢM PHÁT THẢI
CARBON

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA VÀ XÁC MINH SỰ TUÂN THỦ

 • Chúng tôi cung cấp chuyên môn kỹ thuật để đo lường đường cơ sở của doanh nghiệp, xây dựng nền tảng, áp dụng cải tiến liên tục và nâng tầm nhìn đầy khát vọng của doanh nghiệp lên một chương trình tuân thủ phát triển bền vững hơn sẽ được phản ánh trong điểm tự đánh giá của doanh nghiệp.
 • Với sự hỗ trợ của CU Tech về chương trình tự đánh giá Higg FEM 4.0, điểm tự đánh giá và điểm xác minh của doanh nghiệp do đơn vị xác minh bên ngoài xác nhận sẽ phù hợp hơn.

Higg FEM đánh giá:

Hệ thống quản lý môi trường

Sử dụng năng lượng và vòng đời phát thải khí nhà kính

  Sử dụng nước

Nước thải

Phát thải vào không khí (nếu có)

Quản lý chất thải

Quản lý hóa chất

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC

 • Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong các chương trình quản lý với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý dự án, cung cấp xây dựng năng lực cho đội ngũ phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng dệt may và giày dép.
 • CU Tech có đội ngũ giảng viên xuất sắc và dồi dào giảng viên chất lượng cao bên ngoài.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo tùy chỉnh trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm Đào tạo Quản lý Hệ thống (Chất lượng/ Môi Trường/ OSH/ CMS/ Carbon, vv.), đào tạo Lao động và Xã hội, Phát thải carbon, tính tuần hoàn trong suốt vòng đời của sản phẩm và các khía cạnh khác của phát triển bền vững.

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ HÓA CHẤT

CU Tech cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý hóa chất trong chuỗi cung ứng dệt may và giày dép.

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ HÓA CHẤT

 • Các nguyên tắc của CU Tech trong quản lý hóa chất được xây dựng không chỉ dựa trên vòng đời hóa chất mà chúng tôi còn thúc đẩy khái niệm về phương pháp tiếp cận “cradle-to-cradle” để quản lý hóa chất.
 • Vòng đời hóa chất từ khai thác, sản xuất, sử dụng và xử lý cuối cùng có tác động lớn đến môi trường và sức khỏe con người. Chúng ta cần tìm cách sử dụng hóa chất trong một hệ thống vòng khép kín bất cứ nơi nào có thể áp dụng để giảm thiểu tác động của hóa chất.
 • Phương pháp tiếp cận vòng đời cung cấp giải pháp toàn diện và bền vững để quản lý hóa chất trong chuỗi cung ứng dệt may, da, may mặc và giày dép.
 • Việc sử dụng hóa chất trong hệ thống vòng kín góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn.

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ HÓA CHẤT

“Phương pháp tiếp cận vòng đời cung cấp giải pháp toàn diện và bền vững để quản lý hóa chất trong chuỗi cung ứng dệt may, da, giày dép. Việc sử dụng hóa chất trong các hệ thống vòng kín góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn.”

Ở CU Tech, chúng tôi điều chỉnh phương pháp quản lý hóa chất của mình theo các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp và chương trình của khách hàng

Đầu vào

HÓA CHẤT ĐẦU VÀO

 • Keo/ xi măng
 • Chất nhuộm/ chất màu
 • Hóa chất in ấn
 • Hóa chất xử lý
 • Hóa chất phụ trợ
 • Nhựa resin
 

QUY TRÌNH

CHUỖI CUNG ỨNG

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM

 • Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong thử nghiệm hóa chất bắt đầu từ việc đánh giá rủi ro dựa trên rủi ro lấy mẫu đến các yêu cầu của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thử nghiệm.
 • Chúng tôi cũng hỗ trợ kỹ thuật về xử lý sự cố, kế hoạch hành động khắc phục trong trường hợp không tuân thủ.

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM

 • Đội ngũ thử nghiệm vật lý của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm về chất lượng sản phẩm, thử nghiệm và kiểm tra sản phẩm.
 • CU tech không chỉ đơn thuần cung cấp sự hỗ trợ về việc thử nghiệm…

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ CHỨNG NHẬN GRS/RCS & TC

 • CU Tech đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về chứng nhận GRS/RCS giúp doanh nghiệp nhận được chứng nhận đúng hạn.
 • Chúng tôi còn giúp doanh nghiệp nhận được chứng nhận giao dịch.

CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT THẢI CARBON

 • CU Tech được trang bị chuyên môn kỹ thuật về quản lý năng lượng và phát thải carbon.
 • Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp tính toán đường cơ sở phát thải khí nhà kính (GHG) và đặt mục tiêu dựa trên Khoa học cho doanh nghiệp (SBTi)