CU TECH CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ PHÒNG CHỐNG NẤM MỐC

Chúng tôi giúp doanh nghiệp thoát khỏi các vấn đề nấm mốc.

 
  • CU Tech bắt đầu chương trình phòng chống nấm mốc bằng việc đánh giá phòng chống nấm mốc thông qua đánh giá rủi ro và kiểm tra phòng chống nấm mốc.
  • Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp từ quản lý cơ sở vật chất đến ứng dụng các sản phẩm chống nấm mốc.

Khác

Quản lý môi trường

MPE

Quản lý
sản xuất

Đơn vị
gia công

Quản lý kho/ vận tải