Về chúng tôi

Về chúng tôi

CU Technology
Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ về các giải pháp phát triển bền vững chuyên nghiệp, giá trị và uy tín của doanh nghiệp.

CU Technology được thành lập vào năm 2019, bắt đầu hoạt động ở Trung Quốc và sau đó mở rộng sang Việt Nam và Đông Nam Á. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý phát triển bền vững và tuân thủ, thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng. Các dịch vụ và giải pháp kinh doanh của chúng tôi bao gồm từ việc cung cấp:

  • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đánh giá và xác minh sự tuân thủ
  • Nâng cao năng lực và đào tạo
  • Quản lý hóa chất
  • Phòng chống nấm mốc
  • Chứng nhận BIS Ấn Độ
  • Thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng
  • Và khía cạnh liên quan đến các chương trình công nghiệp ZDHC và HIGG

Chúng tôi cam kết cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp toàn diện về tuân thủ và phát triển bền vững thông qua chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi.