CU hợp tác với các tổ chức thử nghiệm quốc tế nổi tiếng để nghiên cứu tính hiệu quả của việc xác minh ngăn ngừa nấm mốc sản phẩm không tiếp xúc

Xin chào các bạn, trước đây chúng tôi đã chia sẻ một số trường hợp và phương pháp xử lý nấm mốc sản phẩm, đồng thời cũng giới thiệu công dụng của một số sản phẩm chống nấm mốc trong xử lý chống nấm mốc. Tuy nhiên tác dụng chống nấm mốc là gì? Điều này cần được kiểm chứng thông qua thực nghiệm.

Hiện tại có ba phương pháp có sẵn trên thị trường để kiểm tra khả năng chống nấm mốc của các vật liệu như dệt may, da và nhựa.

Tuy nhiên, việc ngăn ngừa nấm mốc bản thân nó là một quá trình và mặc dù một số phương pháp xử lý ngăn ngừa nấm mốc có thể xâm nhập vào bên trong vật liệu để ngăn ngừa nấm mốc, vẫn có sẵn các phương pháp xử lý ngăn ngừa nấm mốc không tiếp xúc.

Nhưng có một vấn đề, các thử nghiệm chống nấm mốc này đều được tiến hành sau khi vật liệu đã trải qua quá trình xử lý chống nấm mốc để xác minh tác dụng chống nấm mốc của vật liệu sau khi xử lý chống nấm mốc.

Sau các phương pháp xử lý này, tác dụng chống nấm mốc của vật liệu cũng cần được xác minh thông qua các thử nghiệm, nhưng hiện tại trên phạm vi quốc tế chưa có phương pháp xác minh tác dụng xử lý chống nấm mốc không tiếp xúc tương tự nào. Để đạt được mục tiêu này, CU sẽ hợp tác với tổ chức thử nghiệm quốc tế nổi tiếng để phát triển phương pháp xác minh hiệu quả xử lý chống nấm mốc không tiếp xúc tương đối hiệu quả và thiết thực, nhằm cung cấp tốt hơn các dịch vụ chống nấm mốc hiệu quả cho sản phẩm và vật liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *